Les ones faciliten trobades

La ràdio arriba a tots els racons

RÀDIO i plataformes multimèdia


La ràdio és l’únic mitjà clàssic de comunicació que creix en audiència i no competeix amb les tecnologies multimèdia, suma i es complementa quan s’alia amb elles.

Els dispositius mòbils, Internet i els programes de producció de ràdio gratuïts han facilitat el procés de creació, la difusió i el consum d’aquest mitjà.

La publicació de continguts multimèdia està experimentant un creixement desconegut fins ara en altres mitjans, un gran número de població crea i comparteix continguts en la xarxa.

La ràdio històricament ha tingut una tradició d’interacció, que es donava mitjançant el telèfon, aquesta interacció gràcies a Internet es torna molt més intensa.


RÀDIOS LOCALS


La legislació sobre comunicació reserva a cada ajuntament una freqüència de ràdio FM. En gran part dels pobles aquesta freqüència es troba abandonada; però per xicotetes que siguen les localitats, existeix població capaç de contar què passa i que fan.
Avui en dia els Ajuntaments s’han acostumat a generar informació que publiquen de forma continuada en els seus webs i en xarxes socials. Però trobem que hi ha una gran part de població rural exclosa de les noves formes de comunicació que haurien d’acollir de grat una emissora local.

La ràdio arriba a la població de totes les edats i condicions, hi ha qui l’escolta pel seu transmissor i també qui utilitza internet per triar una programació a la carta

Suport a la veu dels pobles i comarques

La ràdio és un mitjà econòmic, ubicu i senzill, modern i tradicional alhora

RÀDIOS UNIVERSITÀRIES


Gran part de les universitats de la Xarxa Lluís Vives compta amb emissores de ràdio. Algunes d’elles tan sols via web (UVEG) i altres que també emeten per FM (UJI), aquestes ràdios solen tenir programació continuada.
Les universitats compten amb equipaments tècnics molt complets i a més poden facilitar a les ràdios locals la connexió a la seua emissió per garantir la continuïtat en la programació.

Les emissores universitàries al seu torn, amplien la seua influència territorial
i la seua utilitat social

XARXA LLUÍS VIVES

És l’única Xarxa d’universitats públiques de l’àmbit lingüístic català. Amb multitut de projectes consolidats, és tracta d’una entitat coneguda i respectada pel seu bon funcionament.