Xavier Ginés

Info Equip Vives21

Info Agent de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Benlloch i Profesor de sociologia a l'UJI i fins 2016 de la de València. Doctor per la Universitat de València amb una tesi sobre mitjans de comunicació i Moviments Socials. És membre de l'Observatori de la Ruralitat (UJI), del Grup d’Anàlisi sobre Territoris Rurals (GATER) i de la Mesa Tècnica d'Extensió Universitària. És autor o coautor d'articles publicats en revistes com Quid 16, Arxius de Ciències Socials o Sociedad y utopía, de capítols en llibres sobre sociologia urbana o desenvolupament rural i autor del llibre Comunicant la revolta, moviments socials i mitjans de comunicació al País Valencià (Ed. 96). Ha estat responsable del web i president de l'empresa del quinzenal L'Avanç Informació Lliure, ha estat col·laborador fix en el programa "El Nautilus" de Ràdio Klara. Ha sigut l'impulsor del Centre Social Terra de València i també del festival de música en valencià Feslloch que codirigueix actualment.