Albert López Monfort

Info Equip Vives21

Info Cap del Servei d'Activitats Socioculturals i Extensió Universitària de la Universitat Jaume I de Castelló. Gestor cultural. Certificat europeu en gestió i administració de projectes culturals. Director del Servei d'Activitats Socioculturals i coordinador del Programa d'Extensió Universitària de la Universitat Jaume I. Director tècnic de l'Observatori per al desenvolupament sociocultural rural de Castelló. Coordinador de les publicacions "Dossiers d'Extensió Universitària" de la UJI. Membre del Seminari d'implicació i transformació comunitària. Garbell (UJI). Membre de l'equip d'investigació del projecte: "Investigació i intervenció educativa comparada entre Mèxic-Espanya "(UJI). Membre de l'equip de formadors de programa de formació per ADL. Membre de l'equip d'investigació del projecte "Missions interculturals " Ha participat en les publicacions: -"Guía práctica para el trabajo técnico en desarrollo rural". ZAPATA, V. et al (2008) Ed. Universitat Jaume I. Castelló. -"Un instrumento para el desarrollo". ALBERICH, T; LOPEZ, A; MARTÍN, M.A. (2006). Ed. Universitat Jaume I. Castelló. -"Valoraciones técnicas y repercusiones territoriales sobre el ejercicio profesional del desarrollo local". Martinez Puche, A i Calvo Palomares, R. (2012) .Ed Germania-Universitat d'Alacant.