Funcionament

AJUNTAMENTS

 • Els municipis han d’activar legalment les ràdios locals.
 • Habilitació d’espais mínims i dotació tècnica per a emissió en FM i Internet.
 • Generació de productes amb durada i freqüència lliure, però estable.
 • Assumir la continuïtat de l’emissió amb la connexió a la ràdio universitària de l’àrea d’influència.
 • Crear equips o fomentar la seua creació, que no tenen per què ser institucionals: poden ser associacions locals, i també tècnics que destinen des de mitja hora diària a una hora a la setmana.

UNIVERSITATS

 • Les Universitats que compten amb ràdio han de possibilitar que l’abast de l’emissió siga corresponent a la seua àrea d’influència. Per això han de poder comptar amb les emissores locals com a repetidors.
 • Han de programar tenint en compte les necessitats del projecte: Informació general d’àmbit territorial, culturals, formativa, etc… pensant en els veïns i veïnes, estudiants o no.
 • Els programes reservats a estudiants poden ser emesos en les franges de desconnexió local.

XARXA LLUÍS VIVES

 • Coordinació general de les emissions, horaris de desconnexió i escales de programes (local, comarcal autonòmica, nacional, estatal o internacional: programació musical, etc…).
 • Creació de productes comuns a totes les universitats i territoris. Per exemple, programes d’informació internacional, de tot l’àmbit lingüístic….
 • Mantenir la titularitat del projecte i condicionar-lo al compromís de promoció lingüística.